แก้หัวนมยาว

ภาวะหัวนมยาวเกิน พบได้บ่อยในผู้หญิงชาวเอเชีย แต่พบน้อยในคนผิวขาว เป็นได้ทั้งก่อนและหลังมีบุตร การรักษาสามารถแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัด

 

ลิขสิทธิ์ © 2562 คลินิกศัลยกรรมความงาม หมอพงษ์ศักดิ์ หัวหิน. สงวนลิขสิทธิ์.