Loading...

เลเซอร์ลบรอยสัก

เลเซอร์สำหรับลบรอยสักโดยเฉพาะ ไม่เป็นแผล ไม่มีรอยแผลเป็น

การรักษา ต้องใช้ระยะเวลาหลายเดือน โดยยิงเลเซอร์ ทุกเดือน ติดต่อกันจนกว่าคนไข้จะพอใจ

จำนวนครั้งที่รักษาไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ความเข้มของสี  ชนิดของสีที่ใช้ ระยะเวลาที่ทำฯ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2562 คลินิกศัลยกรรมความงาม หมอพงษ์ศักดิ์ หัวหิน. สงวนลิขสิทธิ์.