Loading...

ศัลยกรรมเปลือกตา

บทความว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนังตาต่างๆ
ตาสองชั้น

ตาสองชั้น

แก้ไขหนังตาตก

Read more

แต่งหนังตาบนและตาล่าง

แต่งหนังตาบนและตาล่าง

ทำพร้อมกันได้ในวันเดียวกัน

Read more

เปลือกตาตก

เปลือกตาตก

เปลือกตาตก

Read more

ลิขสิทธิ์ © 2562 คลินิกศัลยกรรมความงาม หมอพงษ์ศักดิ์ หัวหิน. สงวนลิขสิทธิ์.