ผ่าตัดเล็ก

นอกเหนือจากการผ่าตัดเพื่อเสริมความงามแล้ว คลินิกหมอพงษ์ศักดิ์ เรายังให้บริการผ่าตัดเล็กอื่นๆ

ไม่ว่าจะเป็น คีลอยด์ - แผลเป็นนูน, ตัดเนื้องอก, ปิดรูเจาะที่หู ฯลฯ

 

ลิขสิทธิ์ © 2562 คลินิกศัลยกรรมความงาม หมอพงษ์ศักดิ์ หัวหิน. สงวนลิขสิทธิ์.