ก่อนและหลังเสริมคางด้วยซิลิโคน

ทำครั้งเดียว สวยไปนาน

May 19 2020
ก่อนและหลังเสริมคางด้วยซิลิโคน...

เปรียบเทียบ ก่อนและ หลังผ่าตัด 2 เดือน

ทำครั้งเดียว สวยไปนาน