เวลาเปลี่ยน หน้าอกเปลี่ยน

งานศัลยกรรม ต้องใช้เวลา

mar 10 2020
หลังจากเสริมหน้าอกไปแล้ว 3 ปี

จะเห็นได้ว่า ดูทรวดทรงเป็นธรรมชาติ มากกว่าหลังทำเสร็จใหม่ๆ ที่ 2 เดือน เป็นเพราะว่า ร่างกายได้สร้างเนื้อเยื่อ มาล้อมรอบดีแล้วนั่นเอง

งานศัลยกรรม ผลลัพธ์ต้องใช้เวลา อย่าใจร้อน