ดูดไขมันใบหน้า

ในผู้ที่มีภาวะใบหน้าหย่อนคล้อย แก้มตก แก้มห้อยไม่มากนัก การดูดไขมันที่ใบหน้าจะทำให้ผิวหน้ากลับมากระชับ คืนรูปได้อีกครั้ง

ทั้งนี้เราไม่ได้หวังว่าจะดูดไขมันได้จำนวนมาก แต่ผลที่ได้ทำให้ผิวหน้ากระชับได้โดยไม่ต้องดึงหน้าไปอีกหลายปี

 

 

และถ้าจะให้ได้ผลดียิ่งๆ ขึ้น ควรทำร่วมกับวิธีอื่นด้วย เช่นร้อยไหมละลาย

ภาพคนไข้ ก่อนและหลัง ดูดไขมันใบหน้า ร่วมกับร้อยไหมละลาย แสดงให้เห็นถึง ความต่อเนื่องของคาง แก้ม ที่ตึงกระชับอย่างเห็นได้ชัดเจน

 

ลิขสิทธิ์ © 2562 คลินิกศัลยกรรมความงาม หมอพงษ์ศักดิ์ หัวหิน. สงวนลิขสิทธิ์.