แพทย์ คลินิกหมอพงษ์ศักดิ์ หัวหิน 55

แพทย์ผู้ผ่าตัดศัลยกรรมเพื่อความงาม คลินิกหมอพงษ์ศักดิ์ หัวหิน 55

doctor
เริ่ม

พ.ศ. 2538

  จบการศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์

พ.ศ. 2543

  อนุมัติบัตร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา

พ.ศ. 2544

  เปิดให้บริการศัลยกรรมเพื่อความ

พ.ศ. 2563

  เปิดให้บริการมาแล้ว 20 ปี

จนถึงปัจจุบัน