ที่จอดรถ คลินิกหมอพงษ์ศักดิ์

แผนผังแสดงที่จอดรถรอบๆ คลินิกหมอพงษ์ศักดิ์ นอกเหนือจากสองฝั่งถนน

  1. ถนนหน้าคลินิก หัวหิน 55 แบ่งเป็นวันคี่ ให้จอดฝั่งตรงข้ามคลินิก วันคู่ต้องจอดฝั่งเดียวกันกับคลินิก
  2. จอดรถในซอย 55/1 ได้ถึงบ่ายสองโมง หลังจากนั้น จะเป็นโซนขายอาหารโต้รุ่ง
  3. ที่จอดรถ ในปั๊มเอสโซ่
  4. ที่จอดรถ ธนาคารกรุงเทพ

ต้องการดูแผนที่นำทางไปคลินิก ? Click